Ternn beruky logo Instagram logo Facebook
♦ Dnes je pátek 26. dubna 2019 ♦ svátek slaví Oto ♦ do začátku tábora zbývá 78 dní ♦


Vzpomínky - 1998
O erb krále Jiřího

Tábor, možná s odstupem času neprávem opomíjený a polozapomenutý, který lze jednoznačně považovat za důležitý zlom v historii našeho táborového účinkování! Od této chvíle jsou totiž poprvé naše kostýmy (vesměs zapůjčené v kolínském divadle) po celou dobu tábora naprosto neodmyslitelně účelově vkomponovány do celého průběhu celotáborové hry. To, co začalo pomalu a jistě doutnat v roce 1996 během Pána prstenů a co bylo načas udusáno nekostýmovým Artušem v roce 1997, se tu úplně jasně a zdravě spontánně vyklubalo zpět na povrch v daleko větší síle a rozměru a stalo se neodmyslitelnou součástí našich celotáborových her a jedním ze základních poznávacích rysů naší táborové party! Prostě, od této chvíle nás ono čtrnáctidenní táborové hraní si na divadelní herce opravdu baví a je pro nás pro každého nezbytnou podmínkou pro to, abychom se v naší táborové partě mohli natrvalo usadit…

Tábor se konal ve dnech 18.července – 1. srpna, hlavním vedoucím byl opět Martin Jedlička a jeho zástupcem zase Roman Schulz. Poprvé se v našich oddíláckých řadách objevily Irena Potočková, Iva Zikmundová a především další opora naší party v letech budoucích Jana Šantrůčková, ve velkou osobnost v očích dětí se vypracoval Marek Vondráček.

Celotáborová hra snad neměla žádnou chybu. Jednotlivé pověsti, na něž byla celotáborovka rozdělena, byly pod patronátem jejích hlavních hrdinů z našich řad, kteří na průběh jednotlivých etap dohlíželi, přičemž pojítkem mezi nimi se staly postavy Jiříka z Poděbrad v podání Martina Jedličky, jeho šlechtického pobočníka Lva z Rožmitálu ztělesněného Michalem Novákem a Rabbiho Löwa, kterého ztvárnil Roman Schulz. Ten poprvé celotáborovku zpracoval do v dalších letech tradičních propozic pro oddílové vedoucí, takže ti se mohli s předstihem seznámit s její rámcovou charakteristikou, s příběhem jednotlivých etap i na ně navazujícími hrami a soutěžemi a s přehledem rolí a jejich obsazením. Mezi vrcholy celé hry patřily úvodní a závěrečný nástup všech postav a především středověké spory, které měly vybraní zástupci oddílů vyřešit a v nichž v jednom z nich dominovala „manželská“ dvojice Iva Zikmundová a Zdenda Janouch.

Další dnes už pro nás neodmyslitelnou novinkou bylo první zpracování této celotáborovky na oficiální táborovou videokazetu ve spolupráci s naším dvorním fotografem a kameramanem Ivošem Procházkou. Tuto první s ním zpracoval Martin, zatímco ty v následujících letech (až do roku 2005) s ním pak každoročně připravoval pro táborový personál a posléze i pro zájemce z řad dětí Roman Schulz…

A ještě jeden nezapomenutelný zážitek tento tábor pro všechny jeho účastníky přinesl – hromadnou střevní epidemii v druhém týdnu, hrozící až zavřením tábora. V tomto směru se stalo proslulým každodenní pošťuchování dvou „obětí“ z řad oddíláků Ireny Potočkové a Máry Vondráčka. A jen tak na okraj - ve chvíli nezbytně nutné zavolala do tábora zaměstnankyně hygienické stanice tehdejší hlavní zdravotnice Zdeňka Lebedová…

A otázka pro pamětníky na závěr tohoto vzpomínání – autorská dvojice Roman Schulz/Tomáš Buldra poprvé pro účely tábora využila svou vlastní stylovou středověce laděnou píseň. Jakpak se jmenovala?
Roman

Oficiální fotky

fotka vedoucích v kostýmech
fotka vedoucích v civilu
© 2008 Honza Kašpar "Cashpick" (code), © 2009 Petr Prokeš "Sanders" (design), © 2002 Zdeněk Janouch "Zdendouch"