Ternn beruky logo Instagram logo Facebook
♦ Dnes je neděle 25. srpna 2019 ♦ svátek slaví Radim ♦ do začátku tábora zbývá 322 dní ♦


Celotáborová hra
Boj o erb krále Jiřího

aneb
křížem krážem Starými pověstmi českými

Rámcová charakteristika

Východiskem pro celotáborovou hru "O erb krále Jiřího"se mi staly vybrané staré pověsti české ze stejnojmenné knihy Aloise Jiráska, přičemž jsem využil i bohatých historických rysů kouřimského kraje, v němž se náš tábor nacházel.

Celou hru jsem rozdělil na devět částí, z nichž každá svým průběhem a zaměřením vycházela z vybrané pověsti. Části obvykle odpovídají táborovému programu jednoho dne, výjimečně je část rozdělena do dvou dnů. Každý oddíl reprezentovala družinu jednoho z vojvodů, knížat, králů či jiných historických postav, vystupujících v CTH a ztělesněných jejich oddílovým vedoucím. Zhruba každý den byl, dle aktuálního programu CTH, pod "patronátem" jednoho z oddílů. Každý vedoucí měl pro účely CTH připravený kostým svého hrdiny. To platilo i pro členy vedení tábora, kteří měli připravené kostýmy pro ztvárnění hlavních postav, jež jim byly předem určeny. Soutěže CTH (popř. i doprovodné akce) se plnily průběžně a byly bodované "staročeskými groši". Oddíl, který získal nejvíce peněz, mohl při vyhodnocení CTH, které proběhlo během závěrečného karnevalu, věnovat nejvyšší částku hlavní postavě, králi Jiřímu z Poděbrad, získat tak jeho přízeň a jako protihodnotu obdržet hlavní cenu - "erb krále Jiřího" ve formě upomínkových pozlacených placek s královým znakem. Bodování probíhalo zvlášť v jednotlivých kategoriích. V rámci soutěže byly hodnoceny i další táborové aktivity, např. udržování pořádku v oddílech dle každodenního bodování, kvalita práce služebních oddílů atd.

Během tábora "škodil" dle potřeby a poskytnutých možností vládce hromu Perun,z něhož měli naši prapředkové velký strach, a to dětem či celým oddílům nepozorným, nepořádným či jinak se nežádoucím způsobem projevujícím - např. za vracení ztrát a nálezů se jednou za čas platilo z grošů oddílu . Je možné také přidat (záleží na rozhodnutí vedení tábora) ustanovení, že o navýšení zásob v oddílové pokladně se mohou přičinit i samotní OV a praktikanti, a to za spoluvytváření povečerkového programu pro personál tábora. Celotáborovou hru v celém jejím průběhu podbarvovala původní táborová píseň "Buď zdráv", již klasická to píseň z vlastní hudební tvorby dvojice Schulz/Buldra.

Roman ZHV alias ctihodný rabbi Löw

Postavy

Vojvodové, knížata a králové čeští, jakož i ostatní lid slovanský žijící v zemích koruny české po celá pokolení.
 • praotec - vojvoda Čech
 • vojvoda Krok
 • Kazi "bylinářka"
 • Teta "uctívačka bohů"
 • kněžna Libuše "věštkyně"
 • Bivoj
 • Přemysl Oráč
 • Křesomysl
 • Horymír
 • zeman z Chropína, král a Ječmínkův otec
 • starý poustevník, "ochránce Ječmínkův"
 • Bruncvík
 • Neomenia, Bruncvíkova manželka
 • Dalibor
 • Rabbi Löw
 • Bílá paní
 • Jiřík z Poděbrad, král český
 • Lev z Rožmitálu
Terénní berušky v roce 2019 darem podpořily následující společnosti: Milko Polabské mlékárny a.s.  Tesco Brandýs nad Labem  Centropen  Státní fond životního prostředí  Besip  Metrostav a. s.  Eko-Kom  Scania  Děkujeme!
© 2008 Honza Kašpar "Cashpick" (code), © 2009 Petr Prokeš "Sanders" (design), © 2002 Zdeněk Janouch "Zdendouch"