Ternn beruky logo Instagram logo Facebook
♦ Dnes je úterý 25. června 2019 ♦ svátek slaví Ivan ♦ do začátku tábora zbývá 19 dní ♦


Celotáborová hra
Asterix a Obelix v zemi Bójů

aneb
Pomohou naši známí hrdinové zachránit keltského vládce dávných českých zemí Boiorixe před útočícími Germány?!

leden 2008

Milí táboroví přátelé!

Je tu nový rok a s ním přichází i má každoroční nepsaná povinnost napsat vám několik bližších informací o táboře, který nás již za pár měsíců čeká. Informace, které vám teď napíšu, se sice ještě během příštích týdnů mohou upravit, ale to podstatné a zásadní už je neměnné, neboť naše práce na celotáborové hře začala dokonce dříve než v letech předchozích. Snad se všichni máme na co těšit!

Na tu letošní celotáborovou hru se opravdu velmi těším i já sám - budeme totiž hrát Asterixe a Obelixe! A nejen to - název naší nové celotáborovky "Asterix a Obelix v zemi Bójů" zcela jasně naznačuje, že náš vlastní příběh obou známých hrdinů a dalších obyvatel jejich proslulé galské vesnice posouváme do míst, která jsou nám nejbližší, totiž k původním obyvatelům země české. Bójové totiž byli keltský kmen, který v časech dávno minulých obýval českou kotlinu a zanechal tu po sobě spoustu tradic, zvyků, dovedností, obyčejů a zeměpisných názvů, které si doposud připomínáme a které používáme, aniž bychom znali jejich skutečný původ, a to včetně samotného názvu naší země "Boiohaemum", tedy "Bohemia" - Čechy. A tak, když mezi dlouhou bojovou nečinností znuděné obyvatele naší známé galské vesnice přiběhne vyčerpaný posel od bójského krále Boiorixe s úpěnlivou prosbou o pomoc, naši hrdinové ani na okamžik nezaváhají a radostně se vydávají vstříc novým krajům a novým dobrodružstvím. Během jejich putování si připomeneme a na vlastní kůži vyzkoušíme řadu keltských zvyků a obyčejů a seznámíme se s mnohými slovy, která sice velmi dobře známe, ale třeba ani nevíme, kde se vzala…

Avšak opět si můžete být jistí, že naše ztvárnění tohoto neobyčejně populárního příběhu bude ryze originální a nekonformní. Jistě, hlavní postavy v něm budou stejné, ale příběh si prostě, jak už jsem naznačil, vymyslíme po svém. Mě těší tento titul i proto, že jsem se už několik let nepodílel na tvorbě celotáborovky s českou tématikou. I dnes totiž platí ono oblíbené rčení "Co je české (a tedy i keltské), to je hezké!". No, řekněte, nemám pravdu?!

Roman

leden 2008 - upoutávka na tábor

Milí přátelé,

zdá se vám, že vaše děti o prázdninách příliš zahálejí? Že by měly svůj volný čas využít smysluplněji? Že by se měly pokud možno co nejlépe odreagovat od všedních školních starostí? Pak máte jedinečnou příležitost!

No, řekněte sami - nebylo by zajímavé a poučné vydat se zpět časem do dob, kdy českou kotlinu obývali Bójové, známý a velmi proslulý keltský kmen, který nám po sobě zanechal neuvěřitelně velké dědictví v podobě známých tradic, zvyků, dovedností či známých zeměpisných názvů? Všichni je známe, ale kdo z nás si například uvědomuje, že původní název naší země "Boiohaemum", tedy "Bohemia" je původu keltského, že celou řadu názvů našich řek, pohoří či měst také vymysleli Keltové nebo že náš svátek "Dušičky", tedy "Památku zesnulých" též u nás zavedli Keltové?

A právě k nim se vydávají naši proslulí hrdinové Asterix a Obelix se svými galskými přáteli, aby jim pomohli vyhnat ze země proradné Germány, kteří je zákeřně napadli a proti nimž nemají Bójové v čele se svým vládcem Boiorixem vůbec žádnou šanci. Stihnou k nim dorazit dříve, než bude pozdě? Anebo, přesněji řečeno, najdou Asterix, Obelix, Panoramix a další českou kotlinu obývanou Bóji dříve, než bude dobyto jejich poslední opevněné sídlo? Dobrodružství, které budeme s našimi hrdiny na táboře prožívat, bude velmi napínavé, půjde přitom o každý den, o každou hodinu, ba dokonce o každou minutu, ale naděje přece umírá poslední a naši galští zachránci mají přece kouzelný lektvar, který všem, kdo se jej napijou, dodává neobyčejnou sílu.

Jako vždy, i letos se budeme snažit náš program ztvárnit s humorem a vtipem. A navíc, kdo nás zná, ví, že se rádi necháváme unášet fantazií, a v této hře tomu nebude jinak. Navíc však přidáme celou řadu poznatků z naší keltské historie a dozvíme se přitom řadu překvapivých informací. Přitom je pro nás již samozřejmostí, že v rolích hrdinů budeme opět vystupovat v nefalšovaných kostýmech!

Jsme kolektivem vedoucích, kteří mají bohaté, mnohaleté zkušenosti s přípravou a realizací celotáborových her. Možná i vaše děti s námi v minulých letech hledaly poklad s piráty z Karibiku, poslouchaly vyprávění tajemné orientální vázy, putovaly s rodinou Smolíkovou vesmírem, hledaly s lordem Carnavonem, Jane Carterovou a Kaptahem kusy pergamenu napříč dějinami Starověkého Egypta, se Společenstvem Prstenu ničily "Jeden prsten, který vládne všem" či pátraly s Harrym Potterem po nepříteli mezi námi.

Roman

až říjen 2009 :-)

Rámcová charakteristika

Letošní celotáborovou hru je na první pohled možné zařadit do početné skupiny našich celotáborovek, které si za svůj námět vybírají příběhy z dávné minulosti. To je však pouze jedna strana mince, a dokonce nikoliv ta určující. Tím skutečným hybným impulsem se stal totiž oblíbený komiksový seriál, později zpracovaný v několika dílech i jako animované a posléze i hrané filmové dílo, o Asterixovi, Obelixovi a dalších obyvatelích oné galské vesnice, která dokázala dát vždy na frak svým římským nepřátelům. Jejich dobrodružství jsme „pouze“ přesunuli do zemí českých, obývajících keltským kmenem Bójů, kteří právě vzdorují dobyvačným Germánům. Spojili jsme tak, jak je naším zvykem, stránku zábavnou se stránkou lehce poučnou a vytvořili tak svůj vlastní příběh.

Celotáborová hra „Asterix a Obelix v zemi Bójů“ s sebou zákonitě přinesla velké nároky na přípravu, a to nejen našich kostýmů. Ty si během prvního dne z vyřazených ústřižků látek poprvé vyráběly i táborové děti. Celotáborovku jsme rozdělili do 14 kapitol, přičemž z každé kapitoly tradičně vycházela nějaká stylová hra či soutěž. Výjimkou byla pouze čtrnáctá, závěrečná kapitola, ve které jsme se všichni s hlavními postavami příběhu rozloučili. Každá kapitola obvykle odpovídala táborovému programu jednoho dne.

Téměř všechna naše divadelní vystoupení jsme tentokrát většinou odehráli stylově kolem táborového ohniště a poté na přilehlé louce, kde jsme využili kůlové podsady pro velký indiánský stan, jež na ní stála – ta se dočasně stala naším keltským oppidem.

Mezi nejzdařilejší body programu letošní celotáborové hry patřily hlavně ty, které byly keltsky laděné - keltská módní přehlídka, keltská olympiáda, keltsky laděná noční hra s trojicí tajemných keltských bohů rozmístěných na trati nebo nová strategická hra v našem programu – Bitva pěti armád (v našem letošním podání se jmenovala „Bitva keltských a germánských kmenů“). Velmi zdařilé bylo také stavění krásných oddílových oppid z lesního materiálu.

Celotáborová hra byla průběžně bodována a hodnocena poprvé nejen v rámci jednotlivých kategorií, ale také v rámci Lubošem navrženého několikerého přerozdělení klasických oddílů na oddíly věkově smíšené pro k tomu vhodné hry a soutěže. Tyto alternativní oddíly, složené z dětí různých věkových kategorií, byly rozlosovány hned na začátku tábora a směřovaly k důležitému cíli – naučit děti různého věku spolupracovat a rovným dílem se podílet na společném výsledku svého snažení. Za splněné úkoly či výsledky v soutěžích dostávaly oddíly body do průběžného bodování celotáborové hry.

Součástí celotáborovky bylo i bodování pořádku dětí v chatkách. Za získané body obdržely oddíly bonusový počet bodů, které jim nakonec mohly pomoci při závěrečném sčítání k vítězství.

Roman

Postavy

Galové

 • ASTERIX
 • OBELIX
 • PANORAMIX
 • MAJESTATIX
 • TRUBADIX
 • AUTOMATIX
 • AGRONOMIA
 • ANALFABETIX
 • GEOGRAFIX
 • IMPORTIX / EXPORTIX
 • APENDIX
 • ANETAEAEA
 • VENDEA

Bójové a Germáni

 • BOIORIX
 • MARATHONIX
 • MORAVIA
 • FELČARIX
 • SENILNIX
 • ČECHIA
 • LEKTVARIX - HELMUT
 • GERMANIX

Vedlejší role

 • CERNUNNOS
 • KORIDVÉNA
 • ARTAIOS
 • ESUS
 • + fůra komparsu – Římané, Germáni, cizinci, manželky …
© 2008 Honza Kašpar "Cashpick" (code), © 2009 Petr Prokeš "Sanders" (design), © 2002 Zdeněk Janouch "Zdendouch"