Ternn beruky logo Instagram logo Facebook
♦ Dnes je neděle 25. srpna 2019 ♦ svátek slaví Radim ♦ do začátku tábora zbývá 322 dní ♦


Celotáborová hra
Starověký Egypt humornýma očima

V roce 1799 objeví důstojník francouzské armády u Rosetty, poblíž Alexandrie, černou čedičovou desku s nápisy v trojím písmě. Vědci doprovázející Bonapartova vojska reagují okamžitě: Rosettská deska s nápisy, které zjevně představují trojí verzi téhož textu, jim musí poskytnout klíč k rozluštění hieroglyfického písma. (Vercoutter, J. : Egypt znovu nalezený)

Milé děti, vážení rodiče!

No, řekněte sami – není to fantastické, objevovat dávné světy, dávno zaniklé civilizace a dávné výtvory lidského ducha? Po velmi úspěšných celotáborových hrách o Harry Potterovi (2002) a Pánu prstenů (2003) jsme se o prázdninách roku 2004 rozhodli realizovat hru, kterou někteří z nás nosíme ve svých hlavách již několik let. Poodhalíme roušku tajemství a navrátíme se zpět v čase až do dávných věků, v nichž starověké egyptské říši vládli všemocní faraóni, na březích posvátné řeky Nilu žili desítky, možná stovky krokodýlů a v Gíze, Luksoru, Karnaku či Mennoferu vznikala monumentální umělecká díla, která přetrvala staletí! Setkáme se s nejproslulejšími historickými postavami a hlavně si po několik dní vyzkoušíme, jak staří Egypťané žili, co dělali a v co věřili.

Avšak, a to je velmi podstatné, nechceme kopírovat učebnici dějepisu!!! Na tábor se jezdíme především bavit, a tak se chystáme poznatky o Egyptu upravit do podoby lehce humorného, vlastního příběhu, v němž (proč ne?) se, obrazně řečeno, vedle sebe mohou objevit třeba Kleopatra a Napoleon Bonaparte, Tutanchamón a Jean-François Champollion či lord Carnarvon a Gaius Julius Caesar. Prostě, chceme vytvořit příběh, v němž naše vlastní fiktivní dobrodružství bude v tom správném poměru okořeněno historickými poznatky. Kdo nás zná, ví, že se rádi necháváme unášet fantazií, a v této hře tomu nebude jinak.

Takže, držte nám palce, aby výsledek naší práce odpovídal vašim i našim představám!

Roman

Rámcová charakteristika

Letos se na módní vlně, byť třeba opět čirou náhodou, svézt nechceme. Rozhodli jsme se vytvořit celotáborovou hru, která nevychází ani z knižního, ani z filmového bestselleru, ale přesto může dětem, a vlastně i nám přinést opět neopakovatelné zážitky.

Název „Starověký Egypt humornýma očima“ už leccos naznačuje. Jednak samo historické období, do něhož se vydáme, je pro mnohé fascinující. Svět faraonů, pyramid, hieroglyfů či obelisků přece není krokem do úplné nejistoty. Dá se zobrazit mnoha způsoby. My jsme zvolili ten, který by mohl být pro všechny děti nejpřijatelnější – relativně pravdivá fakta přetavit v příběh veselý, ba dokonce humorný. A tak je celá řada historických postav námi vykreslena třeba i pokřiveně, ale vždy s ohledem na jejich některé typické rysy. Navíc, nechtěli bychom opomenout ani odkazy na jisté důležité momenty tehdejší doby a tehdejšího stylu života.

Do příběhu jsme však zakomponovali i prvky, které by jeho děj měly oživovat. Předně je to cestování staroegyptským časem (občas člověku třeba bleskne hlavou postava Matěje Broučka) v podání dvou archeologů – dobrodruhů rozličného ražení – neohrožené ženy a poněkud zestárlého muže – v doprovodu tajuplného staroegyptského ducha v černém hábitu, nadaného ovlivňováním běhu času (že by Rumburak ?). A pak je to zcela zřetelně se v daných historických souvislostech nabízející luštění textu psaného v neznámém jazyce a neznámým písmem (hieroglyfy). Ten bude na začátku roztrhán na několik kousků, aby mohl být etapu po etapě hledán, sbírán, vystavován a luštěn. Ono luštění by pak mělo mít překvapivé rozuzlení…

A co je ještě důležité – budeme dostavovat pyramidu. Její základy budou, dle Honzových matematických propočtů, předem postaveny tak, aby se její plášť mohl obložit krabičkami od sirek různých barev, a to dle oddílu, který je na stavbu poskytne. Jinými slovy, dle toho, nakolik úspěšně každý oddíl splní předepsaný úkol, dostane vždy určitý počet krabiček své barvy. Oddíl, který bude mít v dostavěné pyramidě v závěru nejvíce krabiček, bude mít největší šanci v celotáborovce zvítězit. Tedy, pokud si poradí s hieroglyfy…

Celotáborovka se bude postupně odehrávat v několika obdobích staroegyptských dějin, do nichž se postupně po úvodním nástupu naši hlavní hrdinové dostanou, aby se pak, po krátké zastávce v novodobé éře, opět navrátila do původního bodu. Zkrátka a dobře, kruh se uzavře…

Důležitou roli by měli tedy sehrát oni tři cestovatelé časem – Carterová/Carter, Carnavon a Kaptah. Ti budou muset být na scéně v podstatě pokaždé. Vedle nich se budou postupně střídat různé historické osobnosti. Je přitom nasnadě, že ti, co budou hrát ony tři hlavní role cestovatelů, nebudou moci vystoupit v rolích jiných. Rozhodli jsme se (tedy, alespoň na 2.běhu) si tyto role rozdělit ve vedení (HV, ZHV, pendl). Nechť to prosím nikdo nebere za důkaz zneužití či arogance moci. Naopak, vzhledem k již zmíněnému záběru, který budou ve všech vystoupeních tyto postavy mít, tím zůstanou ušetřeni náročné práce navíc oddíláci či praktikantky. Ti všichni se vystřídají v rolích ostatních postav, které si však budou muset rozdělit tak, aby se během vystoupení nijak nepřekrývali. Proto jsme si i v tomto výběru dovolili s Honzou udělat takové malé „primárky“ – třeba jsme se do vašeho vkusu trefili…

Stranou jsme opět, jako loni, nenechali ani vybrané děti, které budou moci vystoupit nejen v rolích komparsistů, ale v případě role malého faraona Thutmose III. ve druhé kapitole i v jedné roli hlavní. Doufejme, že na obou bězích pro ni najdeme toho správného adepta...

Každá etapa by měla zhruba odpovídat jednomu táborovému dni. Několikrát bude etapa rozdělena do dvou dnů (záleží i na počasí). Součástí celotáborovky bude i bodování pořádku dětí v chatkách. Za získané body obdrží oddíly bonusové rozluštěné hieroglyfy, které jim třeba nakonec pomohou k vítězství.

Roman,Honza

Postavy

JANE CARTEROVÁ (1.běh) - britská archeoložka a dobrodružka, toužící po velkém úspěchu a bohatství, klasická žena do nepohody, která je pro finanční zdar výpravy schopna obětovat takřka cokoliv

HOWARD CARTER (2.běh) - britský archeolog a dobrodruh, toužící po velkém úspěchu a bohatství, klasický zapálenec, který je pro finanční zdar výpravy schopen obětovat cokoliv

lord RAYMOND CARNAVON - vlastník velkého majetku, Carterové/Carterův mecenáš, který se sám jejich společné akce aktivně zúčastňuje, typický „slon v porcelánu“, pletoucí se všude do všeho, ačkoliv ničemu zbla nerozumí

KAPTAH - dříve velkovezír faraona Tutanchamona, na něhož byla uvalena kletba boha pohřebišť Anupa za to, že vyzradil místo faraonovy pokladnice (více viz. legenda) avšak, jak se říká, za vším hledej ženu; nyní se bezcílně jako duch na hranici života a smrti pohybuje světem a čeká, až ho někdo vysvobodí, aby mohl v klidu umřít - umí však ovlivňovat čas

ANUP - egyptský bůh pohřebišť (se šakalí hlavou), který dohlíží na naplnění kletby uvalené na Kaptaha a dle potřeby „škodí“, aby neměl jeho klient šanci na vysvobození

HATŠEPSUT - egyptská královna, vdova po zesnulém faraonu Thutmosi II. a nevlastní matka nezletilého faraona Thutmose III., typická “svalnatá metrnice“, která nezletilého faraona neustále peskuje za jeho chlapecké radovánky, sama však náležitě využívá svého mocenského postavení

THUTMOSE III. (dětská role) - sotva desetiletý chlapeček, který více než mladého faraona připomíná rozpustilé a rozmazlené, navíc svou macechou utlačované, a tudíž stále ufňukané dítě

AMENHOTEP III. - „zlatý faraon“, vládnoucí Egyptu v době nebývalého rozkvětu, a protože nemusel takřka nikdy o bezpečnost své mocné říše bojovat, zlenivěl a zpožitkařil – v době jeho vlády se konají neuvěřitelné mejdany

TEJE - manželka faraona Amenhotepa III., která jej věrně doprovází při všech radovánkách

ACHNATON - „kacířský faraon“, zaujatý především sám sebou, nepříliš inteligentní, spíše namyšlený tupec, který přestěhoval své královské sídlo z tradičního hlavního města Théb do své nově vystavené Amarny kdesi v poušti, kde se jeho obyvatelé potýkají především s nedostatkem vody a zemědělských plodin…

NEFERTITI - Achnatonova manželka, nesmírně krásná a chytrá, přesný protipól svého muže, která ho, jako jediná, dokáže skrytě ovládat a manipulovat s ním v dobrém i zlém…

TUTANCHAMON - egyptský faraon, povahy spíše prchlivé a duševně narušené chorobnou touhou po špercích a hračkách všeho druhu, který si nechal tajně vybudovat pokladnici – místnost, do níž ukrýval před zraky všech své bohatství – právě jeho získání je hlavním tématem našeho příběhu…

Tutanchamonova manželka - navlas stejně toužící po špercích a drahokamech, svým chováním se spíše podobá štěkající hokynářce než decentní panovníkově manželce…

RAMSES II. VELIKÝ - „božský faraon“, skvělý manipulátor s veřejným míněním, který dokázal využít každé sebemenší příležitosti k propagaci vlastní osoby

NEFERTARI - Ramsesova první (tzn. hlavní) manželka, která vedle muže tak velkého formátu nemá šanci, aby se nějak příliš projevovala…

VEZÍRKA - po Ramsesovi nejvyšší osoba v hierarchii státní moci, dokonalá úřednice s velkým přehledem o dění v zemi – Ramsesova pravá ruka

KLEOPATRA - egyptská královna, nesmírně krásná i hluboce proradná vladařka i prostopášnice, která dokáže získat lásku a přízeň nejmocnějšího muže své doby – Gaia Julia Caesara

GAIUS JULIUS CAESAR - římský císař, vládce tehdy nejsilnější říše světa, Kleopatřin milenec a spoluvládce, avšak i ti nejmocnější dokážou v náručí ženy ztratit hlavu…

NAPOLEON BONAPARTE - francouzský císař, který v roce 1798 podnikl vojenské tažení do Egypta, přičemž musel porazit odvěké rivaly Francouzů – Angličany v čele s admirálem Nelsonem… jak asi přijme naše drahé britské archeology? Vedle vojáků ho však doprovází silná expedice vědců a malířů a mezi nimi…

ROGER CARTER - praprapradědeček Jane Carterové / Howarda Cartera, který čistou náhodou během Bonapartova tažení do Egypta přišel k onomu tajnému plánku, který dostal od neznámého muže (že by Kaptah ?!)

… A DALŠÍ - obyčejnější obyvatelé Egypta staršího i novějšího (dle potřeby – např. vojáci, gladiátoři, šperkaři, zemědělci či řemeslníci)

Legenda o Kaptahovi

(Text pro zvukový záznam k 1.nástupu CTH – úvod)

"Jak ošemetné a krátkozraké je ve chvílích všeobecného osobního blahobytu podléhat bláhovému dojmu, že tento příjemný stav je tu trvale, navždy! Jak pošetilé a zrádné je zdání, že moc, svěřená mi do rukou, budí u všech úctu a obdiv! Jak bolestné a duši drásající je potom probuzení ze snů do reality plné zla a klamu.
Já, Kaptah, syn Politův, jsem se jednoho krásného dne stal velkovezírem božského faraona Tutanchamona, krále Horního a Dolního Egypta, syna Reova, který dal znovu vztyčit to, co bylo v troskách, a vytvořil tak památky věčného trvání. Onen úřad, který mi byl z vůle toho nejvyššího a nejmocnějšího vládce svěřen do rukou, jal jsem se vykonávat spravedlivě a zodpovědně ve prospěch své milované říše a jejího nejmoudřejšího a nejvznešenějšího pána. Hodlal jsem s veškerou péčí plnit povinnosti mi svěřené, neboť úřad, jež jsem zastával, byl vrcholem mého snažení. Vždyť, není větší cti a štěstí, než sloužit a být nablízku božskému faraonovi
Zprvu jsem byl všemi ctěn a chválen – byla vyzdvihována má pracovitost a bezúhonnost. Až do úmoru jsem ve dne v noci pracoval, takže i Jeho Veličenstvo nešetřilo slovy chvály na mou osobu, která je jen nepatrným zrnkem písku v porovnání s velikostí Jeho majestátu! Ó, jak jsem byl šťasten, jak jsem s radostí v srdci večer blaženě usínal a těšil se na ranní rozbřesk, abych znovu a znovu svému králi dokazoval, že jsem jeho nejvěrnějším služebníkem. Co víc jsem si mohl přát! Můj pozemský život byl tímto naplněn.
Ve chvílích největšího štěstí se však rodí i zkáza. Je o to horší, když do života vtrhne z té nejméně očekávané strany… Zamiloval jsem se do ženy svého srdce. Jak úchvatná byla její krása, jak sladké byly její sametové rty, jak rozkošná byla její ebenově zbarvená pleť. Tak jako každý muž, šlehán plameny lásky, i já se bláhově domníval, že není šťastnějšího na tomto světě. Ach, jak jsem se mýlil! Vždyť právě ONA byla příčinou mého neštěstí, ačkoliv o tom snad sama neměla ani zdání!
Psal se třetí rok, druhý měsíc záplav, osmnáctý den vlády mocného Tutanchamona a já byl obviněn z činu, který jsem nikdy nespáchal – z proradného vyzrazení místa faraonovy vznešené pokladnice. Já, který den co den, noc co noc dbal o blaho svého vládce. To zrádný Taitos, strážce pokladnice Jejího Veličenstva, vyřkl tato slova zkázy. Ba co víc, o jejich pravdivosti přesvědčil i božského faraona! Jak jen mohl uvěřit…? Koho přitom zajímalo, že ten bídný člověk, který o mně vyslovil ta hanebná slova, miluje stejnou ženu jako já…
A pak už se můj pád do hlubin zatracení nedal ničím zastavit. Byla na mě uvalena nejvyšší kletba boha pohřebišť, zrůdného Anupa. Byl jsem zaživa pohřben v chladném sarkofágu a vydán napospas mrtvolným běsům. Stal se ze mě psanec na hranici života a smrti, který má jen mizivou naději na to, že by mohl být přijat do říše mrtvých a nalézt klid v duši.
Však ona mizivá naděje stále žije. Existuje totiž starý svitek, na němž je napsán pravdivý příběh o mém smutném osudu. Kdyby ho někdo nalezl, rozevřel a přečetl celý nahlas, zbavil by mě té tíživé kletby a já bych byl zachráněn. Vždyť vím, že pravdu o mém životě napsala právě ona…"
Terénní berušky v roce 2019 darem podpořily následující společnosti: Milko Polabské mlékárny a.s.  Tesco Brandýs nad Labem  Centropen  Státní fond životního prostředí  Besip  Metrostav a. s.  Eko-Kom  Scania  Děkujeme!
© 2008 Honza Kašpar "Cashpick" (code), © 2009 Petr Prokeš "Sanders" (design), © 2002 Zdeněk Janouch "Zdendouch"