Ternn beruky logo Instagram logo Facebook
♦ Dnes je úterý 25. června 2019 ♦ svátek slaví Ivan ♦ do začátku tábora zbývá 19 dní ♦


Celotáborová hra
Putování časem!

aneb
napříč lidskými dějinami od pradávné minulosti po vzdálenou budoucnost

Pár slov úvodem…

Přátelé !

Jak známo, rok 2000 je posledním rokem tohoto tisíciletí - rokem milénia. I proto jsem se rozhodl letošní celotáborovou hru pojmout trochu jinak - částečně v duchu a na počest již zmíněného tisíciletí, částečně jako CTH bilancující dosavadní táborovou činnost "našeho" II.běhu. Co to tedy znamená ? Celotáborová hra, kterou jsem příznačně pojmenoval "Putování časem", se svou strukturou bude poněkud odlišovat od všech dosavadních her. Stává se totiž - ostatně, jak napovídá její podtitul "Napříč lidskými dějinami od pradávné minulosti po dalekou budoucnost" - jakousi kompilací různých historických období a z toho vycházejících rámcových etap.

Těch bude celkem pět. Velmi zjednodušeně by se tudíž dalo říci, že místo jedné si letos děti zahrají hned pět celotáborovek. Pravda, byť poněkud kratších... Začneme pravěkem, obdobím, kdy údajně žil i člověk cromagnonský, a v průběhu prvních dvou dnů se zaměříme na ty prvky, které byly pro jeho život nezbytné - oheň, lov a magii. Následovat bude antický starověk a příběh o jednom z nejproslulejších hrdinů starořímských bájí, o Herkulovi a dvanácti nadlidských úkolech, které musel za trest vykonat. Poté se časem přeneseme do rytířského středověku, tentokrát do Anglie, a ztvárníme legendu o králi Artušovi a o hledání svatého grálu. Antické i středověké etapě věnujeme po třech dnech. Po nich se alespoň na jeden přesuneme do současnosti a na počest blížících se letních olympijských her v australském Sydney si i my zasportujeme pod olympijskými kruhy a k tomu si ještě večer zazpíváme v Carusošou. Vše by nakonec měla završit třídenní výprava do daleké budoucnosti, do Hvězdných válek - tím zároveň všem pamětníkům připomeneme tak úspěšnou celotáborovku, která sklidila obrovský ohlas. Pouze s jednou podstatnou změnou - východiskem se nám stane úplně první, loni v kinech nově uvedený díl Skrytá hrozba; s volbou Miss Universe na závěr.

Takže, jak vidíte vše je přesně načasováno, a tak nám nezbývá než doufat, aby nás nezradil ten nejnevyzpytatelnější předpoklad - dobré počasí. Pokud vyjde, tak si myslím, že se máme na co těšit! ( a měli jsme...)

Rámcová charakteristika

Celotáborová hra "Putování časem" je rozdělena na pět různých rámcových etap, které jsou dále členěny na části. Jednotlivým etapám je přisouzena i časová dotace 1-3 dny dle náplně a možností (holt, času je málo). V průběhu celotáborové hry bude většina oddílových vedoucích a někteří praktikanti vystupovat v kostýmech a ztělesňovat hlavní hrdiny příběhů (zbylí oddíláci a praktikanti i ti, co zrovna nebudou hrát žádnou postavu, budou zabezpečovat pořádek v táboře v průběhu vystoupení). Hrající postavy jsou přitom rozdělené do dvou nestejně velkých skupin. První, menší, tvoří postavy nadčasové, které budou procházet všemi etapami CTH. Do druhé, větší, patří všechny postavy tématické, které se předvedou v průběhu té etapy, do níž spadají. Jedním z hlavních cílů tohoto systému je má snaha rozdělit "hereckou zátěž" mezi co největší počet zájemců z řad OV, popřípadě praktikantů - každý bude mít možnost ukázat, co v něm je! Je možné, že jeden oddílák či praktikant bude hrát během celotáborovky více než jednu postavu, ale mělo by se jednat o výjimky. Nedílnou součástí vystoupení v kostýmech budou divadelní scénky, vycházející z děje příslušné části etapy CTH. Scénky by měly motivovat děti k plánovaným činnostem, popřípadě sdělovat nějaké důležité informace (například indicie), ale hlavně, měly by nás všechny pobavit! Součástí těchto vystoupení budou i průvodní písně, složené speciálně pro tuto celotáborovou hru. Základní obsah každé divadelní scénky je popsán dále v rozboru jednotlivých etap, nicméně jejich výslednou podobu si připraví ti, kteří v té scénce budou vystupovat!

Celotáborová hra bude průběžně bodována a hodnocena v rámci jednotlivých kategorií. Za splněné úkoly či výsledky v soutěžích budou oddíly dostávat "žetony", které budou mít dvojí význam a hodnotu. Za prvé, každý žeton bude odpovídat hodnotě jednoho bodu. Za druhé a to je neméně důležité, bude v každém z nich zašifrováno písmeno. Úkolem oddílů bude totiž získat co nejvíce "žetonů - bodů", ale také co nejvíce "žetonů -písmen" pro rozluštění textu, který budou muset oddíly vyřešit a na závěr sdělit, aby mohly počítat s dobrým celkovým umístěním. Dalo by se tedy říci, že po celý tábor budeme hrát jednu velkou písmenovku. Ale pozor! To , které písmeno ten který žeton symbolizuje, zůstane co nejdéle utajeno a sdělí se až v závěru. Bude tedy důležité, získané žetony schovávat a opatrovat, eventuelně ochraňovat před případnými "záškodníky". Významnou roli ve snaze oddílů rozluštit text může sehrát i bodování pořádku - čím lepší umístění, tím větší šance na tzv. "bonusové žetony", které dle pořadí budou oddílům k dispozici. A jen tak na okraj - text bude předem znát pouze vedení tábora (HV + ZHV), aby se předešlo případným protestům (víme od koho...).

Program CTH je sice nabitý, avšak to neznamená, že nemůže být v průběhu tábora doplňován či měněn. Případné připomínky a návrhy, které ho mohou ještě více oživit, jsou vítány.

Postavy

Postavy nadčasové

doprovázejí děj CTH v průběhu celého tábora
 • Osud (Čas) - jakýsi průvodce, uvaděč, glosátor
 • Potulný pěvec - uvozuje jednotlivé části CTH původními písněmi, v nichž může sdělovat i dobré rady a indicie

1. etapa - Pravěk - člověk cromagnonský

(časové začlenění: 10 tisíc let př.n.l.)
 • šamanka
 • náčelnice Velká Medvědice
 • pravěcí lovci

2.etapa - Antika - Herkules a jeho dvanáct úkolů

(časové začlenění: 2.století př.n.l.)
 • Herkules
 • král Eurystheus

3.etapa - Středověk - Artuš a hledání svatého grálu

(časové začlenění: 6 století n.l.)
 • Artuš
 • Merlin
 • lady Guenevera
 • Galahad
 • Percival
 • Lancelot
 • Kai
 • víla s pohárem

4.etapa - Novověk - letní olympijské hry, hryzelské Carusošou

(časové začlenění: rok 2000)
 • předseda MOV
 • moderátoři Carusošou

5.etapa - Budoucnost - Hvězdné války

(časové začlenění: daleká budoucnost)

kladné postavy

 • učitel řádu Jedi Qui-Gon Jinn
 • žák řádu Jedi Obi-Wan Kenobi
 • královna Padme Naberrie Amidala
 • See-Threepio C-3PO
 • Yoda

záporné postavy

 • Darth Maul
 • Darth Vader
 • Darth Vader
© 2008 Honza Kašpar "Cashpick" (code), © 2009 Petr Prokeš "Sanders" (design), © 2002 Zdeněk Janouch "Zdendouch"