Ternn beruky logo Instagram logo Facebook
♦ Dnes je neděle 25. srpna 2019 ♦ svátek slaví Radim ♦ do začátku tábora zbývá 322 dní ♦


Celotáborová hra
Hledání svatého grálu rytíři kulatého stolu krále Artuše

podle známých legend o dávném vládci staré Anglie

Rámcová charakteristika

"Objevil jsi tajemství Svatého grálu? Kdo jsem?"
"Jsi Artuš. Jsi můj král! "

Tyto slavné otázky a známá odpověď byly vyvrcholením celotáborovky, v níž jsme se tentokrát přesunuli do rytířského středověku staré Anglie a převtělili se do postav krále Artuše, kouzelníka Merlina a jejich ctihodných rytířů. Tábor se rázem přeměnil na hrad Camelot, bájné Artušovo sídlo ze zlata postavené, bohatstvím a radostným životem všech jeho obyvatel proslavené, a hlavní náplň táborového života byla orientována na nejdůležitější úkol - najít Svatý grál, pohár, z něhož Ježíš pil při Poslední večeři a jež měl zázračné léčivé účinky.

Prvním krokem k jeho nalezení nemohlo být nic jiného než vymyslet a vyrobit hlavní rytířské symboly - erb a korouhev, bojový pokřik, kresbu svého rytíře a hlavně meč Excalibur. Každý oddíl se stal družinou jednoho z Artušových rytířů a ze svého středu si vybral svého zástupce, který se zúčastňoval pravidelných schůzek u Kulatého stolu, na nichž jim kouzelník Merlin předával obtížné úkoly - indicie, pomocí kterých musel každý oddíl rozluštit důležité heslo - slovo, bez něhož by nemohl být objeven a odkryt Svatý grál.

V průběhu tábora se pak plnily další etapy hry v rytířských kláních a slavnostech, tedy v různých soutěžích a turnajích, nezapomnělo se ani na tradiční volbu Miss tábora, tentokráte Artušovy manželky, královny Guenevery.

Během večerní volby nejhezčích dívek tábora se také poprvé objevil nefalšovaný Svatý grál - zlatý pohár, který v záři světlic přinesla tajemná víla, prozatím zakrytý růžovým závojem. To proto, aby v rytířích probudila touhu tento pohár objevit a odkrýt jeho tajemství.

Nekonala se sice noční hra či orientační závod, neproběhly ani hry ve vodě, neboť třídenní vytrvalý déšť nám to nedovolil, ale velká písmenovka na sklonku tábora už proběhnout mohla a musela - jejím vyluštěním totiž oddíly získaly možnost na závěrečném karnevalu odkrýt zlatý pohár. A skutečně, posledním karnevalovým večerem celotáborovka vyvrcholila. Za zvuku krásné hudby, jen ve světle dvou velkých baterek, opět mezi nás přišla víla a přinesla zakrytý zlatý pohár - Svatý grál. Před potemnělý grál postupně poklekaly jednotlivé oddíly a jejich zástupci - rytíři Kulatého stolu - předstupovali před ve tmě ukrytého kouzelníka Merlina, aby zodpovězením těch nejdůležitějších otázek odkryli tajemství tohoto zázračného poháru. V okamžiku, kdy zazněla správná odpověď, se náhle osvětlený pohár dozlata rozzářil, a když z něj víla sejmula závoj, čekala na každého sladká odměna. A na počest vítězství všech se nad táborem - hradem Camelotem - opět rozzářily světlice. Bylo dobojováno!

Roman alias Merlin

Postavy

Hrdinové artušovských legend - chrabří rytíři Kruhového stolu, záhadná víla a jeden mocný kouzelník.
 • král Artuš
 • kouzelník Merlin
 • záhadná víla se Svatým grálem
 • sir Lancelot
 • sir Ulfius
 • sir Leodegrans
 • sir Brastias
 • sir Bediver
 • sir Lucas
 • sir Galahad
 • sir Kay
 • sir Bors
 • sir Ban
 • sir Pellinor
 • sir Ector
 • sir Gawain
 • sir Percival
Terénní berušky v roce 2019 darem podpořily následující společnosti: Milko Polabské mlékárny a.s.  Tesco Brandýs nad Labem  Centropen  Státní fond životního prostředí  Besip  Metrostav a. s.  Eko-Kom  Scania  Děkujeme!
© 2008 Honza Kašpar "Cashpick" (code), © 2009 Petr Prokeš "Sanders" (design), © 2002 Zdeněk Janouch "Zdendouch"