Ternn beruky logo Instagram logo Facebook
♦ Dnes je úterý 25. června 2019 ♦ svátek slaví Ivan ♦ do začátku tábora zbývá 19 dní ♦


O táboře
Jitřenka

V táborovém objektu Jitřenka, který se nachází v areálu bývalých lázní Zlatá studně v Českomoravské vysočině 6 km od historického města Polička na Svitavsku a který je umístěn uprostřed lesů v jedné z ekologicky nejčistších lokalit ve Střední Evropě, jsme pořádali tábor pouze jednou, a to v roce 2006.

Tento objekt sehnala paní Lebedová v podstatě na poslední chvíli poté, co se po Novém roce 2006 spolu s Romanem dozvěděla, že tábor ve Starých Hutích chce majitel pokud možno co nejrychleji prodat, a tudíž jsme neměli stoprocentní jistotu, že tam budeme moci náš tábor znovu pořádat. Proto jsme se rozhodli pro změnu, avšak v době, kdy jsme už neměli příliš na výběr.

Důvodů, proč se pro nás nakonec Jitřenka stala pouhou „přestupní stanicí“ při našem táborovém stěhování ze Starých Hutí do Janoviček, bylo hned několik. Především, charakter tábora samotného zdaleka neodpovídal našim představám. Děti byly ubytované nikoliv v chatičkách či ve stanech na dřevěných podsadách, jak jsme byli doposud zvyklí, ale ve velkých dřevěných srubech či dokonce ve zděné budově v komplexu hospodářských stavení. Tábor tedy na nás působil až příliš „civilně“ a po zkušenostech ze Starých Hutí neosobně, nepohodlně, nepůvabně, zkrátka, netáborově. Navíc, zmíněný komplex hospodářských budov, v němž byly ubytované děti z oddílů I. kategorie, byl od „skutečného“ tábora s oněmi dřevěnými sruby (v nichž v každém bylo ubytováno až 15 dětí dohromady!), s dvěma volejbalovými kurty s umělým povrchem a s fotbalovým hřištěm oddělen lesem, kterým se muselo tam a zpět procházet zhruba 150 metrů dlouhou pěšinou. Takže, i tradiční organizace našeho denního režimu tábora tím byla značně narušena.

A tou poslední příčinou, kvůli které jsme se hned po táboře rozhodli znovu hledat nový objekt, bylo naprosto nesolidní jednání provozovatele tábora, který nás po našem odjezdu obvinil, že jsme tábor po sobě zanechali s vážně poškozeným vybavením, což nebyla pravda, neboť jsme jej před svým odjezdem bez problémů předali jeho správci. Tím skutečným důvodem zmíněného obviňování patrně byla jeho nechuť vrátit nám dohodnutou několikatisícovou částku ze zaplaceného pronájmu tábora za nevyhovující stav objektu při našem příjezdu na tábor. Holt, lidé jsou různí…

Roman
© 2008 Honza Kašpar "Cashpick" (code), © 2009 Petr Prokeš "Sanders" (design), © 2002 Zdeněk Janouch "Zdendouch"